I Love My Dad (English Vietnamese Bilingual Children's Book)

I Love My Dad (English Vietnamese Bilingual Children's Book)
I Love My Dad (English Vietnamese Bilingual Children's Book)
I Love My Dad (English Vietnamese Bilingual Children's Book)
I Love My Dad (English Vietnamese Bilingual Children's Book)
I Love My Dad (English Vietnamese Bilingual Children's Book)

I Love My Dad (English Vietnamese Bilingual Children's Book)

$11.95

  English and Vietnamese Edition

Jimmy the little bunny doesn’t start off knowing how to ride a two-wheeler bike like his big brothers. In fact, sometimes he gets teased for it. When Dad shows Jimmy how not to be afraid to try something new, that’s when the fun begins. 
This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

 I Love My Dad is a splendid way for children (and adults) learning English or Vietnamese to read a fun educational book.

Large print and colorful illustrations!
Available in paperback and hardcover formats
Age Range: 3 - 9 years
32 pages and 8 and a half inches tall and wide.
 

See More Vietnamese Bilingual BooksI Love to Eat Fruits and Vegetables is available in 25 languages! See variations to order all 25 languages at one low price. 

 Description in Vietnamese:

Thỏ con Jimmy ban đầu không biết cách đi xe đạp hai bánh như hai anh lớn của mình. Quả thật, cậu đã đôi lần bị trêu chọc vì điều đó.Khi thỏ bố dạy cho Jimmy cách không sợ hãi thử một điều mới, đó là lúc niềm vui bắt đầu.

Câu chuyện này có thể đọc cho trẻ lúc đi ngủ và cũng có thể mang lại niềm vui cho cả gia đình!