I Love to Help (English Vietnamese Bilingual Book for Children)

I Love to Help (English Vietnamese Bilingual Book for Children)
I Love to Help (English Vietnamese Bilingual Book for Children)
I Love to Help (English Vietnamese Bilingual Book for Children)
I Love to Help (English Vietnamese Bilingual Book for Children)
I Love to Help (English Vietnamese Bilingual Book for Children)

I Love to Help (English Vietnamese Bilingual Book for Children)

$11.95

Fast and Free Shipping -   English and Vietnamese Edition

Jimmy the little bunny goes to the beach with his family. Where Jimmy learns about the importance of helping others. When Jimmy’s sandcastle is destroyed by the wave, he works together with his friends to build a bigger and better castle And we all learn that everything works out better when we help each other. 

I love to Help is Perfect for children (and adults) learning English or Vietnamese.

Large print and colorful illustrations!
Available in paperback and hardcover formats
Age Range: 3 - 9 years
32 pages and 8 and a half inches tall and wide.
 
Thỏ con Jimmy đi chơi biển cùng với gia đình. Ở đấy cậu học được tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác. Khi lâu đài cát của Jimmy bị sóng đánh sập, cả nhà đã cùng nhau xây nên một lâu đài cát khác to hơn và đẹp hơn. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn khi chúng ta biết giúp đỡ nhau.

See More Vietnamese Bilingual Books!  I Love to Help is available in over 35 languages!