I Love to Keep My Room Clean (Vietnamese Language Book for Kids)

I Love to Keep My Room Clean (Vietnamese Language Book for Kids)
I Love to Keep My Room Clean (Vietnamese Language Book for Kids)
I Love to Keep My Room Clean (Vietnamese Language Book for Kids)
I Love to Keep My Room Clean (Vietnamese Language Book for Kids)

I Love to Keep My Room Clean (Vietnamese Language Book for Kids)

$11.95

Fast and Free Shipping -   English and Vietnamese Edition

This children’s book will motivate the kids to take responsibility and keep their room organized. Follow along as little bunny Jimmy and his brothers learn their lesson in this picture book. They learn to work together, clean up their room, and organize their toys. Once they finish, they finally have room for more fun and understand how important it is to keep their room clean. 
It is suitable as a read-aloud book for preschoolers at bedtime or a self-read book for older children.

Large print and colorful illustrations!
Available in paperback and hardcover formats
Age Range: 3 - 9 years
32 pages and 8 and a half inches tall and wide.
 

See More Vietnamese Bilingual Books  I Love to Keep My Room Clean  is available in 25 languages! See variations to order all 25 languages at one low price. 

 Description in Vietnamese:

Cuốn sách trẻ em này có thể tạo động lực cho bé có trách nhiệm và giữ gìn phòng mình gọn gàng. Hãy cùng dõi theo chú thỏ Jimmy bé nhỏ và hai anh của mình trong cuốn sách tranh này khi ba anh em học thêm được bài học mới. Ba cậu bé đã học được cách cùng nhau làm việc, dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ chơi.

Bạn có thể kể câu chuyện này cho bé vào giờ đi ngủ hoặc nếu thưởng thức cùng cả nhà cũng vô cùng thú vị!